اداره کل ارزیابی و نظارت» سازمان صداوسیما در گزارشی مبسوط ، عملکرد رادیو استانبولی برون مرزی را در باره زمانی 12 تا 22 بهمن ، بررسی و عملکرد این مجموعه را مناسب و بسیار موفق ارزیابی کرده است.

در دهه فجر امسال که انقلاب اسلامی ایران چهل سالگی خود را جشن گرفت ، شبکه های معاونت برون مرزی به طور ویژه به بیان دستاوردها و پیشرفت های چهل سالگی انقلاب اسلامی و همچنین اقتدار و نفوذ کشورمان در منطقه و جهان پرداختند.

یکی از مهمترین شبکه های رادیویی که عملکرد موفقی در زمینه انعکاس رویدادهایی در زمینه چهل سالگی داشته است، رادیو استانبولی یکی از رادیوهای مهم و تاثیرگذار در برون مرزی است اداره کل ارزیابی و نظارت» سازمان صداوسیما در گزارشی مبسوط ، عملکرد رادیو استانبولی برون مرزی را در باره زمانی 12 تا 22 بهمن ، بررسی و عملکرد این مجموعه را مناسب و بسیار موفق ارزیابی کرده است.

به گزارش «اداره کل ارزیابی و نظارت» ، رادیو استانبولی برون مرزی در موارد ذیل بررسی شده و نتایج زیر در قالب مولفه هایی چند حاصل و بدانها اشاره شده است: مناسب بودن مدت پرداخت به چهل سالگی انقلاب . رادیو ترکی استانبولی در باره زمانی 12 تا 22 بهمن حدود 698 دقیقه برنامه خبری و غیرخبری درباره چهل سالگی انقلاب پخش کرده است که با توجه به مدت سه ساعته پخش رادیو استانبولی ، حدود 35 درصد برنامه های این شبکه رادیویی با محوریت ایام الله دهه فجر و بیان دستاوردهای چهل سالگی انقلاب به روی آنتن رفته است.

همچنین رادیو استانبولی معاونت برون مرزی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی و رویدادهای مربوط به دهه فجر ، 16 برنامه تولید و پخش کرده که از این تعداد حدود 295 دقیقه برنامه های روتین بوده (42 درصد) و مدت 403 دقیقه (58 درصد) از کل برنامه ها به ویژه برنامه های دهه فجر اختصاص یافته است.

همچنین پرداخت مناسب به ابعاد موفقیت های ایران در چهل سالگی انقلاب از دیگر مواردی است که رادیو استانبولی معاونت برون مرزی از عهده آن به خوبی برآمده است.

بر اساس گزارش «اداره کل نظارت و ارزیابی » بررسی محتوای ویژه برنامه های رادیو استانبولی حاکی از پرداخت به «موفقیت ها و پیشرفت های ایران» در ابعاد گوناگون است.

در ایام الله دهه فجر به غیر از بیستم و بیست و یکم بهمن که مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بود ، برنامه ای با عنوان « دستاوردهای چهل ساله انقلاب » پخش شد که دربردارنده موفقیت های نظام اسلامی در حوزه های مختلف بود.

همچنین بررسی محتوای برنامه ها حاکی از آن است که در بازه زمانی مورد بررسی، دستاوردهای چهل سال انقلاب اسلامی به طور ویژه مورد توجه رادیو استانبولی قرار گرفته است.

بازنمایی نقش رهبری در انقلاب اسلامی و فلسفه انقلاب اسلامی در رتبه های بعدی پرداخت موضوعی به چهل سالگی انقلاب بودند.

در ایام دهه فجر «میثم فریور» خبرنگار رادیو استانبولی، شش گفت و گو با کارشناسان سیاسی در موضوع چهل سالگی انقلاب اسلامی انجام داد که به منظور تاثیرگذاری بهتر در اذهان مخاطبان ، با محوریت حضور ایران در جبهه مقاومت علیه آمریکا ، از این میان، پنج مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران ترکیه ای انجام شده است./ش.ج

اسفند ۱۵, ۱۳۹۷ ۰۹:۰۸ Asia/Tehran
کامنت