• بدهی ارزی دامنگیر پخش «رادیو دری» هم شد

در پی قطع ماهواره ای دو شبکه تلویزیونی معاونت برون مرزی صداوسیما، پخش FM رادیو دری این معاونت هم از صبح دیروز در افغانستان قطع شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی صداوسیما، رله FM رادیو دری که افغانستان را پوشش می داد و توسط دو رادیوی محلی صورت می پذیرفت، به دلیل انباشت بدهی ارزی متوقف شد.این رادیو در 5 استان «کابل»، «بدخشان»، «قندوز»، «تخار» و «مزارشریف» مرکزیت رله داشته و استان های همجوار را نیز از طریق موج FMپوشش می داد که پس از عدم پرداخت 9 ماه هزینه رله، صبحگاه دیروز در کابل و دیگر شهرهای افغانستان شنیده نشد.   رادیو دری از سال 1359 فعالیت خود را با شعار « از هامون تا بدخشان با رادیو دری» آغاز کرده و 40 سال همراهی با مردم افغانستان را پشت سر گذاشته است.این رادیو روزانه 13 ساعت پخش دارد که با قطع رله، عملا دسترسی فرکانسی به شنوندگان خود در افغانستان را از دست داده است.شنوندگان این رادیو در پیام ها و تماس های متوالی خود با رادیو دری جویای علت قطع و زمان بازوصل موجFM رادیو هستند.بخش اعظم دنبال کنندگان رادیو دری در افغانستان از طریق این موج شنونده رادیو دری بوده اند و با قطعی رخ داده راه ارتباطی خود با رادیو را از دست داده اند.

خرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰۹:۲۱ Asia/Tehran
کامنت