• شیخ الدقاق نماینده رهبر شیعیان بحرین در ايران تاکید کرد: برنامه «حديث البحرين» شبکه العالم مظلوميت ملت ما را نشان مي دهد

راي اخير دولت بحرين عليه ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در حمايت از آمريكا هرگز به معناي نظر مردم مظلوم آن جزيره نيست كه سال ها زیر فشار گسترده ديكتاتوري دولت منامه قرار دارند. دقيقا از زماني كه انگليس بر حاشيه خليج فارس استيلا يافت و قيموميت خود را بر سواحل و جزاير شرق جزيره العرب گستراند، زندگي بحريني ها با شديدترين درد و بدبختي عجين شد.

 علاوه بر پرداختن به وضعیت کنونی بحرین و مصاف رسانه های محور مقاومت با بازیگران رسانه ای غربی و عربی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات دستگاه حاکمه بحرین، آنچه ما را به تهیه این گزارش ترغیب کرد، اظهارات نماینده آیت الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در ایران یعنی شیخ عبدالله الدقاق درباره یکی از برنامه های شاخص شبکه العالم است.
«حدیث البحرین» با اجرای مجری توانمند ، جیهان عبدالنی بدران، برنامه ای گفت و گو محور درباره موضوعات روز بحرین است که  مدت هاست روی آنتن این شبکه است و الدقاق ضمن تقدیر از العالم به خاطر تولید و پخش آن، «حدیث البحرین» را آیینه درد و مظلومیت هم میهنان بحرینی خود می خواند.

برای شناخت بیشتر این مصاف رسانه ای باید دانست دولت منامه در بحرين همواره زير نفوذ لندن قرار داشته و انگليس از طريق آل خليفه كه حكومتي وهابي است، تاكنون حق اكثريت جمعيت اين كشور را كه شيعه هستند، پايمال كرده است؛ اما اين تصويري نيست كه رسانه هاي جهان از بحرين نشان مي دهند. رسانه هاي غربي كه به حكومت هاي استيلاگر وابسته اند نه تنها نابود شدن زندگي بسياري از انسان ها در شرق عربستان و نيز جزيره مظلوم بحرين را به تصوير نمي كِشند، بلكه تلاش مي كنند بازداشت ها و شكنجه هايي را كه توسط آل خليفه و آل سعود در بحرين انجام مي شود، در غوغاي خبري خود پنهان سازند.

خوشبختانه رسانه هايي هم هستند كه مي توانند حقيقت آنچه را در بحرين  روي مي دهد و فجايعي كه بر سر مردم آن جزيره مي بارد،  به جهانيان نشان دهند. به همين خاطر «مردم بحرين معمولا تلويزيون هاي العالم، الكوثر و الميادين را مي بينند و بیشتر دوست دارند برنامه های مستند با مضمون تاريخى و يا سياسى را تماشا کنند»؛ اين  بخشی از اظهارات شیخ عبدالله الدقاق اهل بحرين است که تحصیلات مقطع دکترایش را در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است.

الدقاق كه نماینده آيت الله عيسي قاسم رهبر شیعیان بحرين در ایران است در پاسخ به این سوال که چرا رسانه هاي جهان در برابر ظلم و سركوب رژيم آل خليفه در بحرين سكوت كرده اند، تاكيد می کند: «ايالات متحده آمريكا و رژيم هاي پادشاهي در حاشيه جنوبي خليج فارس مانند آل سعود در عربستان از رژيم منامه حمايت مى كنند؛ بنابراين نبايد از ساكت بودن رسانه هاى جهان در برابر ظلم و ستم مستمر دولت آل خليفه در حق مردم مظلوم بحرين تعجب كرد.»

 

حقيقت بحرين در حديث العالم

حجه الاسلام الدقاق كه درباره معرفي فرهنگ اسلامى و انقلاب مردم بحرين در رسانه هاى ايران و کشورهای عربي مشارکت دارد، با تشکر از ساخت برنامه حديث البحريندر شبکه العالم اظهار می کند: « برنامه حدیتث البحرین در شبکه العالم مظلوميت ملت بحرين را نشان مى دهد كه امري خوب در ميان تلويزيون هاي بين المللي عربي است، و به عنوان يك بحريني تمايل دارم چنين برنامه هايي كه مظلوميت اندوهناك هم ميهنانم را به خوبي نمايان مي سازد، هرچه بيشتر تهيه شود تا مردم جهان به ويژه ملت هاي مسلمان با وضعيت جانگداز ستمديدگان بحرين آشنا شوند.»

البته مردم بحرين حتي در زير فشار آل خليفه كه متحد اسرائيل است همبستگي با مظلومان فلسطيني را فراموش نكرده اند. نماینده آيت الله عيسي قاسم رهبر شیعیان بحرين در ایران در اين خصوص اظهار  عنوان می کند:«آرزو دارم خبر نابودى رژیم صهیونیستی و نیز ذلت دونالد ترامپ را در رسانه ها بشنوم». وي ادامه می دهد: «معمولاً شبکه های ماهواره ای عربی محور مقاومت مانند العالم، الكوثر، الميادين و حتی شبکه الجزيره را تماشا مى كنم که اخبار را در شبکه ایرانی العالم و برنامه شبانه را در شبکه لبنانی الميادين دنبال می کنم.»

 

سركوب بحرين به سود اسرائيل و عربستان

به راستی آل خليفه چرا با دشمن اعراب يعني اسرائيل دوستي مي كند اما ملت مسلمان بحرين را با شكنجه و اعدام سرکوب می کند؟ به عقيده شیخ الدقاق؛ «دولت منامه  به خاطر حفظ تاج و تخت پادشاهی آل خليفه در بحرين است كه رژیم اشغالگر صهیونیستی را به رسمیت شناخت است؛ چرا كه آنها مى دانند صهيونسيت ها در دولت آمريكا خيلي تاثيرگذار هستند و در نتيجه از طريق نزديكي به رژيم تل آويو تلاش مي كنند تا حمايت واشنگتن را حفظ كنند و بيشتر در سلطنت بحرين باقي بمانند.»

اين درحاليست كه بحرين نقطه اي راهبردي در نزديك منطقه الشرقيه عربستان است كه نزديك به 80 درصد از ذخائر عظيم نفت عربستان در آن منطقه در حاشيه جنوبي خليج فارس وجود دارد. بنابراين مي توان دانست چرا رسانه هاي غربي با آن همه ادعاهاي حقوق بشري نه تنها توجهي به جنايات آل خليفه در بحرين ندارند؛ بلكه به شدت از دولت هاي رياض و منامه در سركوب مردم حمايت مي كنند.

اينجاست كه مي توان به علت فشارهاي امريكا و انگليس عليه شبكه هاي برون مرزي ايران نيز پي برد. راديو و تلويزيون هاي ايران مانند العالم به افشاي فجايعي در منطقه غرب آسيا مي پردازند كه عامل آن دولت هاي سعودي در جزيره العرب و رژيم صهيونيستي در فلسطين هستند و فشاري كه به اكثريت جمعيت بحرين اعمال مي شود، تنها يك نمونه از آن است. قطع به يقين، اين افشاگري رسانه اي مورد پسند استكبار جهاني نيست. واشنگتن و لندن مي خواهند آزادي خواهان بحرين در سكوت از ميان بروند و مردم جهان هم نسبت به آن آگاهي نيابند.

بنابراين چه خوب است شبكه هايي مانند العالم برنامه هايي مانند «حديث البحرين» را توسعه دهند و زواياي بيشتري از رفتار غير انساني دولت هاي متحد امريكا با مردم خود را مكرر يادآوري كنند. به ويژه آنكه دولت آل خليفه و آل سعود از زمان تغيير حكومت ايران از پادشاهي به جمهوري با دولت و ملت ما خصومت ورزيده اند و راي اخير دولت هاي بحرين و عربستان عليه ايران يكي از هزاران اقدام آنها عليه مردم ماست.

 

 

بهمن ۰۱, ۱۳۹۹ ۱۴:۴۹ Asia/Tehran