• سید محسن لطیفی مدیرکل صدا وسیمای آذربایجان شرقی

سید محسن لطیفی در مراسم اختتامیه جشنواره اربعین رادیو آذری تبریز پیامی صادر نمود که اهم آن را در ذیل می خوانیم.

سید محسن لطیفی در بخشی از پیام خود گفت : جشنواره اربعین فرصت خوبی بود تا مخاطبان رادیو برون مرزی آذری تبریز به شکل جدی و موثر با رسانه همراه شوند ودرتولید برنامه مشارکت کنند.این جشنواره مجالی بود برای شناخت ظرفیت ها وبهره گرفتن از آن دربرنامه های رادیو برون مرزی که به مرور درسیمای مرکز هم می توان از آنها بهره برد.

مدیرکل صدا وسیمای آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد:رادیو برون مرزی واحدی است که تمامی فعالیت کنندگان آن بصورت تخصصی و یک جا درحوزه های خبری، فرهنگی،سیاسی و اجتماعی فعالیت می کنند وبا توجه به تولید وپخش برنامه برای شنوندگان خارج از مرزها ازجمله جمهوری آذربایجان ومنطقه قفقاز، برنامه های این رادیو از حساسیت وتاثیر گذاری ویژه ای برخورداراست درسالهای اخیر، رادیو برون مرزی تبریز دوره ای جدید و بانشاط را شروع کرده که می تواند نوید بخش کارهای بزرگ دراین  حوزه باشد. فعالیت های دوره اخیر رادیو برون مرزی بعنوان شاخص های توسعه فرهنگی وماموریت خطیرصدا وسیما درحوزه بین الملل است.

 ایشان در ادامه  افزود: حوزه برون مرزی شایسته توجه بیش از این است چرا که استان آذربایجان شرقی با سه کشور مرز مشترک دارد ومیزان فعالیت حوزه برون مرزی درحال حاضر متناسب با جایگاه استان نیست وشایسته است برنامه های حوزه برون مرزی اش به سه برابرافزایش یابد وصدایش درجاهای مختلفی شنیده شود.ما به توسعه این حوزه می اندیشیم وامیدواریم با همت جمعی روزی به اهدافمان برسیم.

 

 

اسف ۱۳, ۱۳۹۶ ۱۴:۴۸ Asia/Tehran
کامنت