• به بهانه 10 سالگی آی فیلم آی فیلم؛ دوست خانواده من

18 شهریور سال 89 بود که همزمان با عید فطر، شبکه آی فیلم ابتدا با زبان عربی افتتاح شد. افتتاحی که گرچه از یک سو فتح بابی نوستالژیک به خاطرات تلویزیونی بود، یک استراتژی قدرتمند رسانه ای برای جذب و رضایت مخاطب هم بود و عملکرد این یک دهه نشان داد که این شبکه به خوبی توانست درمیان مخاطبانش جای خود را باز کند و تثبیت شود.

 آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی نشان داد شبکه آی‌فیلم فارسی نسبت به سال گذشته در بهار ۹۹ رشد 4 و نیم درصدی مخاطب را داشته است. از سوی دیگر این شبکه طی این سال ها شعبه های تازه ای هم تاسیس کرده که از آی فیلم انگلیسی و فارسی گرفته تا آی فیلم 2 را در برمی گیرد.

درخصوص آی فیلم فارسی می توان گفت در واقع شبکه آی فیلم توانسته مرزهای جغرافیایی خود را در بستر تاریخ و فرهنگ مشترک بگستراند و بی گمان هر جایی که یک فارسی زبان زندگی می کند، شبکه آی فیلم می تواند ملجاء و پناه روحی او باشد. ضمن اینکه پاسداری و صیانت از زبان فارسی و گسترش و تعمیق آن به مثابه یک تثبیت هویتی از جمله کارویژه های شبکه آی فیلم است که نباید آن را دست کم گرفت.

 شبکه آی فیلم با بازپخش مجموعه های نمایشی صرفا به تامین سرگرمی نمی پردازد بلکه در پس آن فرصتی فراهم می کند برای خوانش تصویری و دراماتیک فرهنگ. مخاطب از طریق تماشای سریال های قدیمی که از حیث زمانی گذشته دور تا نزدیک را دربرمی گیرد دچار خودآگاهی نسبت به تغییر و تحولات اجتماعی و فرهنگی در زیست- جهان ایرانی شده و گاه ارزش های فراموش یا کمرنگ شده را به یاد می آورد. مولفه ها و هنجارهایی که زمانی گره گشاه بودند و می توانند گره از بسیاری از مشکلات زندگی امروز باز کنند. به عبارت دیگر آی فیلم یک فرصت تصویری برای جامعه شناسی ومردم شناسی ایرانی است که می تواند برای پژوهشگران این حوزه رهاورد خوبی داشته باشد.

شبکه آی فیلم البته در این دهه صرفا بر محور بازپخش نچرخیده بلکه برنامه های تولیدی هم داشته است. چه درحوزه نمایشی و سریال سازی و چه در حوزه تولید برنامه های ترکیبی و تحلیلی. سریال های مثل یادآوری، آخرین ایست بازرسی، قاب خاطره و ملکاوان نمونه هایی از سریال های تولیدی آی فیلم هستند که مورد توجه مخاطب قرار گرفته اند. برنامه های ترکیبی و تحلیلی آی فیلم هم کم نبوده. شما و آی فیلم، کافه فیلم، خارج ازکادر، مسابقه نما به نما، رباعی سینما، جلوه های سینمایی، تاریخ و سینما، طنزنما، فیلم نما و پشت صحنه نمونه هایی از این برنامه ها هستند که به ارتقای دانش و سواد رسانه ای و سینمایی مخاطب کمک می کنند و به غنی تر شدن رویکرد محتوایی این شبکه می افزایند.

شبکه آی فیلم حالا با تجربه 10 ساله به نقطه امنی از حیث هویت رسانه ای دست یافته و از این ظرفیت برخوردار است که خودش را تکثیر کرده و با زبان های دیگری به مسیر خود ادامه دهد. به تجربه شاهد بودم که در بسیاری از خانواده های ایرانی یکی از شبکه هایی که همواره لوگوی آن را می توان در قاب تلویزیون رصد کرد شبکه آی فیلم است. شبکه ای که این امکان را برای نسل جوان تری که برخی از آثار نمایشی دهه های قبل را ندیده اند بتوانند به تماشای آن بنشینند و از این حیث می توان آن فیلم را حلقه وصل نسل های گوناگون دانست که از گسست هویتی و فرهنگی جلوگیری کرده و به تحکیم و تقویت آن کمک می کند.

امروز دیگر تاثیرگذاری شبکه آی فیلم بر کسی پوشیده نیست و حتی می توان مدعی شد که ظرفیت ها و ظرافت های نهفته بسیاری در این شبکه وجود دارد که می تواند مورد بهره برداری قرار گرفته و بالفعل شود. جای برخی از برنامه ها در این شبکه خالی است که می توان برای آن برنامه ریزی کرد مثلا برنامه ای با رویکرد نقد سریال های تلویزیونی که می تواند به برنامه ای برند در این شبکه بدل شود. با توجه به اینکه آی فیلم مرجع رسانه ای سریال های تلویزیونی است می تواند برنامه ای شبیه به هفت در حوزه سینما داشته باشد که به نقد و بررسی سریال های تلویزیونی بپردازد. در واقع در بخش برنامه های ترکیبی و تحلیلی شبکه آی فیلم می توان الگوهایی را طراحی کرد که در قالب های مختلف به بازنمایی و بازتولید مفهومی، زیبایی شناسی و تکنیکی آثار نمایشی پرداخته و آگاهی را در کنار سرگرمی تقویت کند.

وقتی به حافظه تلویزیونی خود رجوع می کنیم خاطرات بسیاری را از تماشای شبکه آی فیلم به یاد می آوریم و این نشان می دهد این شبکه فراتر از بازده زمانی ده ساله فعال و اثربخش بوده و در انجام ماموریت های خود موفق عمل کرده است. باید قدر این شبکه را دانست و برای شکوفایی و توسعه بیشتر آن برنامه ریزی کرد. آی فیلم حالا دوست خانواده های ایرانی است.

 

شهریور ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۷ Asia/Tehran
کامنت