پژوهش «ظرفیت‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از منظر اقتصاد مقاومتی از سوی واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما منتشر شد.

پژوهش «ظرفیت‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از منظر اقتصاد مقاومتی (با تأکید بر رویکرد رسانه‌ای)» در بهمن ماه 1397 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، پژوهش «ظرفیت‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از منظر اقتصاد مقاومتی» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط علی عرب صالحی نصر‌آبادی نگاشته شده است. دکتر جعفر عبدالملکی نیز عهده دار نظارت علمی بر این پژوهش بوده است.

شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های مهم اقتصادی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از منظر اقتصاد مقاومتی (در زمینه های صنعتی، انرژی، کشاورزی، عمرانی، منابع طبیعی و معدنی، پزشکی، اقتصاد دریاپایه، حمل و نقل، آموزشی، گردشگری، مناطق آزاد تجاری، ارتباطات و فناوري اطلاعات و ...)؛ تبیین ظرفیت های نشأت گرفته از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران برای سرمایه‌گذاری در انواع بخش های اقتصادی؛ تبیین ساز و کار سرمایه‌گذاری، تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه‌گذاری خارجی؛ بررسی توانمندی‌های اقتصادی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن؛ مقابله با ابهام آفرینی‌های رسانه‌های رقیب درباره جنبه‌های برون‌نگرانه اقتصاد مقاومتی؛ تبیین مؤلفه‌های برون‌نگرانه اقتصاد مقاومتی و تفاوت‌های آن با اقتصاد ریاضتی؛ ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از منظر اقتصاد مقاومتی از جمله ارکان اصلی این پژوهش است./ش.ج

بهمن ۲۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۰ Asia/Tehran