• از نگاه مخاطبان رادیوهای برون مرزی : ثمره برخورد ریاکارانه رسانه های غربی در وقایع فرانسه ، افشای ادعاهای دروغین غرب در دفاع ازحقوق بشراست

جمعی از مخاطبان رادیوهای برون مرزی به دنبال تظاهرات موسوم به «جلیقه زردها» در فرانسه ، نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون عملکرد رسانه های فرانسه درپوشش خبری ناآرامی های اخیر و نیز علت دوگانگی برخورد رسانه های غربی در وقایع مشابه درکشورهای درحال توسعه واسلامی بیان نمودند که به بخش هایی از آنها اشاره می شود.

رسانه های غربی با موضوع جنبش «جلیقه زردها» به شکلی ریاکارانه برخورد می کنند

خوان دیاس کارشناس امور سیاسی اهل اسپانیا  و مخاطب رادیو اسپانیایی گفت: ما شاهد هستیم که چگونه رسانه های غربی که تحت کنترل قدرت های بزرگ هستند، با موضوع جنبش «جلیقه زردها» به شکلی ریاکارانه و با دورویی برخورد می کنند. در صورتی که اگر اتفاقی مشابه در یک کشور اسلامی و یا هر کشور دیگری بیافتد ، آن دولت را دشمن تلقی نموده و با تبلیغاتی که به راه می اندازند علیه آن کشور هجوم می آورند وحتی حق دفاع از حقوق بشر را به دستاویزی برای مداخله در آن کشور مبدل می کنند.

این کارشناس امور سیاسی در ادامه افزود: رسانه های غربی در مورد فرانسه به هیچ عنوان اینگونه رفتار نمی کنند . ایشان با ماکرون اعلام همبستگی می کنند،کسی که با سیاست ضد مردمی اش مسبب این اوضاع در فرانسه است. ممکن است این اوضاع در سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز رخ دهد و ما شاهد ظهور چنین جنبش هایی در سایر کشورهای عضو این اتحادیه باشیم.

 

بازنمایی این جنبش توسط رسانه های غربی بسیار فریبنده است

دیه گو پاپالاردو تحلیلگر شبکه تله سور ونزوئلا و مخاطب رادیو اسپانیایی با اشاره به اینکه رسانه های غربی در برابر حوادث فرانسه در نهایت به نفع ماکرون عمل می کنند، گفت: علیرغم آنکه به ظاهر برخی انتقادها را از زبان جنبش «جلیقه زردها» علیه دولت فرانسه علم کرده اند، ولی در نهایت شاهد آن هستیم که پیام نهایی که از سوی رسانه های غربی به مخاطب داده می شود، با غرض ورزی بسیار صورت می پذیرد. حقیقت این است که «جلیقه زردها» یک جنبش خشونت طلب نیستند که تمایل به خرابکاری داشته باشند و آتش زدن اموال عمومی، برای ایشان تفریح و سرگرمی محسوب شود ، برعکس آنها افرادی هستند که هر یک مسئولیت های فردی ، خانوادگی و شغلی خاصی داشته و روش زندگی شان متفاوت از کسانی است که در جامعه فرانسه به عنوان اشراف و طبقه خاص شناخته می شوند.

این تحلیلگر شبکه تله سور ونزوئلا خاطر نشان کرد:  بازنمایی این جنبش توسط رسانه های غربی بسیار فریبنده است. آنها سعی می کنند «جلیقه زردها» را معترضینی جلوه دهند که هدفشان ایجاد آشوب و هرج و مرج و در نهایت عقب گرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای فرانسه است . این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است. آنها برخاسته اند زیرا خواهان آزادی ، شرافت و عظمت برای میهنشان هستند ، چون اساسا فرانسه در چنگال الیگارشی سیاسی نظیر ماکرون گرفتار آمده که  باموج جهانی شدن آکادمیک و رسانه ای پیوندهای عمیقی برقرار کرده است از این رو جنبش مذکور را بر نمی تابد به خاطر همین است که «جلیقه زردها» به عنوان  دشمن دولت ماکرون شناخته شده اند .  

پاپالاردو در ادامه افزود: اعضای جنبش «جلیقه زردها» حاضر نیستند زیر بار قدرت های بین المللی بروند. اگر هم رفته رفته از خیابانهای فرانسه متفرق شوند، مطئن باشید که به زودی با قدرت بیشتری علیه نظام حاکم بر این کشور نمایان خواهند شد. بدون شک مشابه این جنبش به زودی درسایرکشورهای اروپایی ظهورخواهدکرد،چراکه روز به روز توده های مردمی بیشتری در این جوامع متوجه لزوم مبارزه با طبقه نخبگان شکننده فراملیتی هستند .

وی در پایان گفت: در مقابل می بینیم که همین رسانه ها در برابر موارد مشابه در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اسلامی این گونه جنبش ها را به خاطر فساد دولت ها و طبقه حاکم می دانند و به دلیل نبود مکانیسم دموکراسی مطلوب ایشان در این گونه کشورها قلمداد می کنند.   

 

انزو پیستونه مخاطب رادیو انگلیسی از ایتالیا ضمن اشاره به اینکه جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه توسط مردمی شکل گرفت که از طبقه متوسط جامعه هستند، گفت: «جلیقه زردها» از دولت فرانسه بابت سیاست های فریبکارانه اش عصبانی و ناراحت هستند. اینها افراد شاغلی هستند که می بینند دولت طی سالیان متمادی در حال سوء استفاده از مردم است. کشور فرانسه سابقه طولانی در شکل دهی انقلاب ها دارد و می توان گفت که انقلاب سال 1789 این کشور در واقع آغازگر دموکراسی مدرن در غرب بود. مردم فرانسه ناراحتند چون می بینند رئیس جمهورشان آقای مکرون همان رویه و خط مشی استبدادی و زورگویانه پادشاهان قرن 18 این کشور را دنبال می کند. درباره پوشش رسانه ها باید بگویم که به عنوان مثال رسانه ها در کشور من ایتالیا، پوشش نه کامل اما قابل توجهی از این تظاهرات صورت دادند و البته فراموش نکنیم که فریبکاران دولت فعلی فرانسه یکی از همان دولت هایی بودند که از تروریسم در سوریه به اشکال مختلف دفاع کردند.

 

هیمر سیا مخاطب رادیو انگلیسی از فیلیپین با اشاره به اینکه موضوع نبود پوشش خبری مناسب از وقایع اخیر فرانسه مسئله بسیار قابل تاملی است، گفت: در کشور من فیلیپین رسانه های محلی پوشش مناسبی از تظاهرات «جلیقه زرد ها» نداشتند و من سعی می کردم اخبار این رویداد را از دیگر رسانه ها دنبال کنم. یکی از دلایل این پوشش کم رسانه ای می تواند این باشد که در کشوری مثل فرانسه آنقدر میزان نارضایتی زیاد است که ما به کرات شاهد تحصن ها و اعتصابات سراسری و گسترده در این کشور هستیم.

 

چشم رسانه های غربی به این همه نقض آشکار حقوق بشر درفرانسه بسته شده است

دکتر ظهوری کارشناس امور سیاسی و استاد دانشگاه اهل افغانستان و مخاطب رادیو پشتو گفت: ما شاهد یک حرکت اعتصابی در سطح کل فرانسه هستیم .این حرکت متاسفانه در رسانه ها بسیار کم جلوه پیدا کرد ورسانه های وابسته بویژه رسانه های اروپایی وآمریکایی سعی کردند از این جنبش بزرگ چشم پوشی کنند و در واقع نقض آشکار حقوق بشر را نادیده بگیرند. درصورتی که همین رسانه های فرانسه از کوچکترین و بی ارزش ترین حرکاتی که دربرخی کشورهای اسلامی اتفاق می افتد، ازکاه کوه می سازند و تبلیغات گسترده رسانه ای در سطح کل کشورها انجام می دهند.

دکتر ظهوری در ادامه افزود: این حرکت از سوی رسانه های غربی کاملا تبعیض آمیز و غیرارزشی محسوب می شود، زیرا رسانه هایی که بخواهند براساس منافع دولت ها کار کنند، به هیچ وجه حقایق را نخواهند گفت. لذا نقض حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان و دموکراسی واعتراضات نسبت به کشور خودشان را دارند و این کاملا آشکار و هویداست. بدون شک چشم رسانه های غربی به این همه نقض آشکار حقوق بشر بسته شده است، در حالی که شاهد تبلیغات بسیار گسترده همین رسانه های غربی نسبت به حرکات مشابه یا ضعیف تر در سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی هستیم و این تبعیض  حرکت مشخصی است که از سوی کشورهای  مدعی حقوق بشر فرانسه مشاهده می شود.

این کارشناس امورسیاسی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر من رسانه ها باید حتی المقدور مستقل باشند و نسبت به بازتاب صحیح وقایع اتفاق افتاده، تلاش کنند. رسالت رسانه ای اقتضاء می کند که وقایعی را بازگو کنند که تازگی داشته باشد. حرف هایی که مربوط به گذشته است، ارزش خبری و رسانه ای ندارد. برعکس این رسالتی که یک خبرنگار یا رسانه باید داشته باشد، توسط رسانه های آمریکایی و اروپایی عرضه می شود درحالیکه در کشورهای اسلامی کمتر می توانیم  این مسائل را ببینیم و امروز با حرکت گسترده جنبش «جلیقه زردها» ما شاهد بی توجهی رسانه های همسو هم هستیم که متاسفانه واقعیت ها را منعکس نمی کنند. به عقیده من رسانه هایی که در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیایی و اسلامی قرار دارند باید  این جنبش و نقض آشکار حقوق بشر و نقض آزادی بیان را مطرح کنند و جهانیان از این موضوع آگاهی پیدا کنند.

 

ما شاهد  تناقضهایی در پوشش اخبار تظاهرات در کشورهای اروپایی با تظاهراتی مشابه در سطح منطقه خاورمیانه ودیگر مناطق جهان هستیم

علاءالخمیس مخاطب رادیو عربی از قطیف عربستان گفت: اکثریت رسانه های غربی و به خصوص رسانه های طرفدار و حامی آمریکا ورژیم اشغالگر قدس از هیچ اعتبار یا اصول ثابتی در حرفه خود برخوردار نیستند که بتوان از طریق آنها حوادث جاری در سطح بین المللی را مورد بررسی وتوجه قرار داد و بالعکس همین رسانه های غربی بیشتر در جهت منافع خود و حامیانشان گام بر می دارند  وچه بسا در بیشتر اوقات امور ناحق را به حق جلوه داده و حقیقت مورد نظر را کتمان می نمایند و لذا شاهد چنین تناقض هایی در پوشش اخبار تظاهرات در کشورهای اروپایی با تظاهراتی مشابه در سطح منطقه خاورمیانه و دیگر مناطق جهان هستیم.

 

مارکو مخاطب سرشناس رادیو ایتالیایی از ایتالیا گفت: به نظر من این اعتراضات مردمی علیه نظام سرمایه داری درفرانسه بدین خاطر است تا فرانسه از اتحادیه اروپا خارج شود. به همین علت این شیوه انتخاب شده است تا خواستار استعفای مکرون(رئیس جمهور فرانسه) شوند.

 

جوزپه مخاطب رادیو ایتالیایی از ایتالیا گفت: وسعت پاسخ پلیس فرانسه و ناهنجاری های وخیم اجتماعی علائمی از ناکارآمدی مردم سالاری است.

 

جوانی مخاطب رادیو ایتالیایی از ایتالیا گفت: هیچ قدرتی ابدی نیست اگر قصد غارت و قتل عام مردم خود را داشته باشد.

پوسپا عضو اصلی کلوپ شنوندگان شهر تنجونگ کرانک اندونزی و مخاطب رادیو ملایو،  با بیان اینکه جنبش «جلیقه زردها»ناشی از نارضایتی مردم فرانسه با سیاست های دولت شان که بیشتر به فکر سرمایه داران است و به مردم آسیب می رساند، گفت: سیاست های دولت این کشور تنها به سود منافع احزاب یا گروه خاصی بوده و به مردم عادی آسیب می رساند.

پوسیا در ادامه افزود: این بی عدالتی باعث قیام مردم فرانسه برای تحقق حقوق خود شده است. در ابتدا، رسانه های غربی می خواستند این قضیه را پنهان و یا کم رنگ کنند اما به علت شدت تظاهرات این جنبش درشهر پاریس، مجبورشدند این اتفاق را پوشش خبری دهند.

 

 

آول مخاطب رادیو ملایو از شهر جاکارتای اندونزی گفت: مبارزه طبقاتی در فرانسه نشان دهنده رنج و خشم علیه سیاست های امانوئل مکرون به این دلیل است که او قیمت سوخت را افزایش داد. این تصمیم گیری به ضرر اقتصاد مردم است. در حالی که ثروتمندان از مزایای مختلف مالیات، یارانه ها و قیمت ها بهره مند می شوند. جنبش «جلیقه زردها» راهی برای یک وضعیت انقلابی است.

 

 

سیاست رسانه های اروپایی هماهنگ و همسو با سیاست دولت شان است و از انتشار حقایق می ترسند

 

علم آل علی استاد دانشگاه اندونزی و مخاطب رادیو ملایو گفت: جنبش «جلیقه زردها»نشان می دهد که حاکمان اروپایی در تحقق عدالت و رفاه مردم خود شکست خورده اند. اروپایی ها در مورد مدیریت کشورهای خود دچار مشکل شده اند. این به ما ثابت می کند که دولت های اروپایی هم نمی توانند به عنوان الگو برای کشور های دیگر باشند. کشور اروپایی که همواره برای تحقق حقوق بشر فریاد می زند، خودش بیانگر نقض حقوق بشر است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: شکی نیست که سیاست رسانه های اروپایی هماهنگ و همسوبا سیاست دولت شان است و از انتشار واقعیت و حقایق می ترسند. آنها از این واقعیت که اروپایی ها همواره درمورد حقوق بشر فریاد می زنند، ولی در تحقق یک دولت مستقل، موفق و دموکراتیک برای مردم خود شکست خورده اند، می ترسند.

 

 

احمد جاکا مخاطب دائمی رادیو ملایو از شهر جاکارتای اندونزی با اشاره به اینکه سیاست های زیان آور دولت فرانسه باعث ایجاد این اعتراضات شدید شد، گفت: این اعتراضات به علت بار سنگین فشار زندگی روزمره بر مردم فرانسه و تاثیر نامطلوب بر اقتصاد جهانی به وجود آمد. سرکوب شدید معترضین توسط نیروهای امنیتی دولت باعث کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم شده است. این قطعا یک سابقه بد برای دولت فرانسه خواهد بود. جنبش «جلیقه زردها» ممکن است تا زمانی که خواسته های مردم برآورده نشود، ادامه یابد و یا حداقل توافق میان دولت و نمایندگان جنبش وجود داشته باشد.

 

 

اگر این سرکوب شدید علیه معترضین در دنیای اسلام رخ دهد ، اروپایی ها بلافاصله نقض حقوق بشر را به کشورهای اسلامی متهم می کنند

 

مح ناصر تراوه مخاطب رادیو ملایو از اندونزی گفت: نحوه برخورد و سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی دولت فرانسه علیه معترضین«جنبش جلیقه زردها»و خشونت علیه آنها نشان می دهد که قاره اروپا نیز یک منطقه بسیار شکننده و ناهموار است. چرا که معلوم شد جهت گیری رژیم ها در اروپا نیز با انتظارات مردم آن مطابقت ندارد. اگر این اتفاق و سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی دولت علیه معترضین در دنیای اسلام رخ دهد ، حتما اروپایی ها بلافاصله نقض حقوق بشر را به کشورهای اسلامی متهم می کنند.

 

رسانه های غربی جرات افشای علت اساسی این مشکل بوجود آمده در اروپا را  ندارند

عزمی آبه الاطاس مخاطب سرشناس رادیو ملایو از اندونزی گفت: اقتصاد کشورهای اروپایی که پیش از این بحران زیادی را تجربه کرده بود: از ورشکستگی یونان و غیره.. .به علاوه فشار دو قدرت عمده که در حال جنگ اقتصادی (ایالات متحده آمریکا و چین) هستند و همچنین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تأثیر زیادی بر وضعیت نامعلوم در جامعه اروپایی گذاشته است.

 

این مخاطب سرشناس اندونزیایی در ادامه افزود: دخالت فرانسه در کشورهای غرب آسیا هزینه زیادی دارد و ناتوانی در تبدیل دولت سوریه به یک دولت دست نشانده غربی در این کشور عربی،  فرانسه را مجبور به صرفه جویی کرده است. و این سیاست نمی تواند توسط مردم فرانسه پذیرفته شود. این آشفتگی در اروپا موجب تضعیف قدرت آمریکایی-اروپایی در غرب آسیا خواهد شد. در پایان فرانسه ممکن است از این دایره خطرناک خارج شود.

وی در پایان گفت:  رسانه های غربی جرات نمی کنند علت اساسی این مشکل بوجود آمده در اروپا را افشا کنند، آنها فقط اخبار جریان اعتراضات را منتشر می کنند بدون اینکه هیچ توضیحی درباره علت اصلی آن بگویند.

 

قوانین نقض کننده حقوق بشر در فرانسه باعث اعتراض متوالی مردم این کشور شده است

شرالی فاضل مخاطب سرشناس رادیو سواحیلی از شهر دارالسلام تانزانیا گفت:  فرانسه خود را مدعی دفاع ازحقوق بشر می‌داند امّا درجایگاه ناقض آن قرار دارد و فشارهایی که دولت فرانسه به مردم این کشور وارد می کند گواه این مسئله است. قوانین نقض کننده حقوق بشر در فرانسه باعث اعتراض متوالی مردم این کشور شده است امّا دولت فرانسه در این باره اقدام جدی اتخاذ نمی کند، درصورتی که همین دولت، دیگر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم می کند.

 

حرکت‌های اعتراضی اخیر در فرانسه بیانگر عمق تنفرمردم کشورهای غربی ازنظام سرمایه‌داری است

مسعود رمضان مخاطب رادیوسواحیلی از بوجومبورا بروندی نظر خود را چنین عنوان کرد: حرکت‌های اعتراضی اخیر در فرانسه بیانگر عمق تنفر مردم کشورهای غربی از نظام سرمایه‌داری است. مردم غرب اکنون بیدار شده و به سیاست های سلطه طلبانه حاکمان خود آگاه شده اند و دیگر نمی توانند سکوت کنند.

 

بالهدی علی مخاطب رادیو سواحیلی از شهر تانگا تانزانیا گفت: اکنون که درگیری ها و اعتراضات در فرانسه بیداد می کند چرا کشورهای غربی سکوت کرده اند؟!  آنها خود را مدعی دفاع از دموکراسی و مدافع حقوق بشر می دانند امّا خودشان آن را زیر پا می گذارند.

 

رسانه های غربی در مقابل اعتراضات اخیر فرانسه موضع متفاوتی اتخاذ کرده و آن را بایکوت رسانه ای کردند

سوبوکی پانده سوبوکی مخاطب رادیو سواحیلی از شهر زنگبار تانزانیا گفت: رسانه های غربی در مقابل اعتراضات اخیر فرانسه موضع متفاوتی اتخاذ کرده و آن را بایکوت رسانه ای کردند. حال اگر چنین اعتراضاتی در یکی از کشورهای اسلامی رخ می داد مسئولان کشورهای غربی غوغا به پا می کردند.

 

سالم محمد مخاطب رادیو سواحیلی از شهر تانگا تانزانیا گفت: برخورد شدید پلیس فرانسه با مردم این کشور نمایش واقعی نقض حقوق بشر بوده و ادعاهای دروغین غرب در دفاع از حقوق شهروندی را آشکار کرد.

 

عملکرد رسانه های غربی در پوشش خبری این جنبش ، استاندارد دوگانه غربی ها را نشان می دهد

محسن یوجل مخاطب دائمی رادیو ترکی استانبولی از آنکارای ترکیه گفت: تظاهرات مردم فرانسه علیه نظام سرمایه داری،  از سوی رسانه های غربی صرفا به صورت تظاهرات گروه اندکی از مردم این جامعه پوشش داده می شود. این در حالی است که مردم این کشور نه برای افزایش قیمت سوخت بلکه برای مبارزه با نظام سرمایه داری به خیابان ها آمده اند. اگر چنین تظاهراتی در یکی از کشورهای غیر متحد غرب صورت می گرفت، رسانه های غربی با بزرگنمایی حداکثری از آن به عنوان قیام سراسری مردم علیه حکومت یاد می کردند. این موضوع استاندارد دوگانه غربی ها را نشان می دهد.

 

غرب با اعمال خشونت و سرکوب شدید تظاهرات کنندگان، حقوق بشر را آشکارا زیر پا گذاشته است

احمد کاراتای مخاطب رادیو ترکی استانبولی از ترکیه گفت : برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با تظاهرات کنندگان «جلیقه زردها» مغایر با ادعاهای حقوق بشری غرب است. غرب با اعمال خشونت و سرکوب شدید تظاهرات کنندگان، حقوق بشر را آشکارا زیر پا گذاشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی ۰۲, ۱۳۹۷ ۱۴:۱۰ Asia/Tehran
کامنت