رادیو بنگلا

مناطق تحت پوشش: • کشور بنگلادش (164 میلیون نفر بنگلادشی) • سه ایالت هند: بنگال غرب – آسام – تری پورا (120 میلیون بنگلا زبان) • کشورهای خاورمیانه، حاشیه خلیج فارس و عربستان ( 8 میلیون بنگلا زبان) • کشور پاکستان (2 میلیون بنگلا زبان) • سایر کشورها ( 6 میلیون بنگلا زبان) مجموعا بیش از 300 میلیون بنگلا زبان در سراسر جهان از نظر گستره زبان مادری، زبان بنگلا در رده چهارم قومیت¬های جهان قرار دارد. میزان مخاطبین در مناطق تحت پوشش: 70% شنونده از بنگلادش 20% شنونده از هند و پاکستان 10% شنونده از خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس ، آمریکا، آلمان، فرانسه و .... میزان پخش برنامه رادیو بنگلا: • پخش زنده: 1 ساعت و 30 دقیقه بر باند SW • تکرار: 1 ساعت شیوه های انتقال پیام از سوی رادیو بنگلا: • از طریق امواج SW • از طریق اپلیکیشن موبایل • پخش از سایت رادیو بنگلا رقبای منطقه ای رادیو بنگلا : - BBC بنگلا (انگلستان) - صدای آمریکا بنگلا VOA - صدای بنگلا (عربستان سعودی) - رادیو بنگلای پکن (چین) - رادیو بنگلای ژاپن - رادیو بنگلای آلمان (دویچوله) مطالعه تطبیقی میزان پخش رادیوهای رقیب در منطقه: رقبای منطقه ای پخش FM تعداد فرکانس پخش SW پخش اینترنتی آدرس سایت BBC بنگلا (انگلستان) 1 ساعت 6 فرکانس ---- Striming LIVE www.bbc.com/bengali صدای آمریکا بنگلا VOA 1 ساعت ---- ---- Striming LIVE www.voabangla.com صدای بنگلا (عربستان) ---- ---- 1ساعت ---- ---- رادیو بنگلای پکن (چین) 1 ساعت ---- 2 ساعت Striming LIVE http://bengali.cri.cn/ رادیو بنگلای ژاپن NHK 45دقیقه ---- 45دقیقه Striming LIVE www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/ رادیو بنگلای آلمان (دویچوله) ---- ---- ---- ---- www.dw.com/bn تیتر بندی مخاطبین به لحاظ سن ، تحصیلات : اکثرا بین 20 تا 40 سال یعنی قشر جوان و طیف متوسط جامعه و نیز علما و اسلام¬گرایان. زمان پخش برنامه های رادیو و ساعات پیک شنونده: برنامه عصرگاهی به¬وقت تهران ساعت: 17:50 الی 18:50 عصر (20:30 الی 21:30 شب به وقت بنگلادش) پخش می¬شود. برنامه شامگاهی به وقت تهران: 19:50 الی 20:20 شب ( 22:30 الی 23:00 شب به وقت بنگلادش) پخش می¬شود. جایگاه رادیو بنگلا و ضریب نفوذ آن در میان رقبای رسانه ای منطقه : رادیوهای بنگلازبان انگلستان (BBC)، آمریکا و چین به دلیل داشتن امکانات پیام¬رسانی بر روی FM و MW ، میزان دسترسی شنوندگان به آسانی صورت می¬گیرد. اما مخاطبان آنان، اعتماد چندانی به این رسانه¬ها ندارند در حالی¬که رادیو بنگلای ج.ا. ایران با توجه به مشکلات عدیده پیام¬رسانی به مناطق مختلفِ تحت پوشش و عدمِ وجود فرکانس بر باندهای FM و متوسط، کماکان مخاطبان بسیاری را جذب می¬کند که دلیل این میزانِ مخاطب، اعتمادی است که مخاطبان بنگلا زبان در تمام نقاط جهان به این رادیو دارند. بنگلازبانان سراسر جهان، رادیو بنگلا را به¬عنوان یک رسانه صادق و حقیقت¬گو تعبیر می¬کنند. ضریب نفوذ رادیو بنگلا در بنگلادش و نقاط تحت پوشش : وزارت اطلاع¬رسانی بنگلادش بصورت دقیق و مرتب، کلیه فعالیت-های رسانه¬ای رادیو بنگلا را رصد نموده و گزارش روزانه خود را به مقامات ذی¬ربطِ فرهنگی و سیاسی بنگلادش ارسال می¬کنند. بطوری¬که نهادهای نظارتی و سیاسی بنگلادش از طریق رسانه رادیو بنگلا با مواضع و خط و مشی جمهوری¬اسلامی¬ایران آگاه می¬شوند. • طبق بررسی¬های به¬عمل آمده، رادیو بنگلا به¬عنوان منبع خبری و اطلاعاتی بسیار مهم برای روزنامه¬ها و رسانه¬های دیداری و شنیداری و همچنین رسانه¬های مجازی در بنگلادش و هند تبدیل شده است که این نشان دهنده ضریبِ نفوذ و اعتبار بسیار بالای این رادیو در منطقه هدف می-باشد که در ذیل اشاره می¬شود: • همه روزه روزنامه¬های ملی و پُرتیراژ بنگلادشی که در داکا منتشر می¬شوند از اخبار سایت رادیو بنگلا استفاده می¬نمایند. تعدادی از این سایتها عبارتند از: www.jugantor.com www.dailysangram.com www.amardeshonline.com www.mzamin.net www.somewhereinblog.net www.sonarbangladesh.com www.islamibd.com www.gnewsbd.com www.abna.ir www.taghrib.ir www.shabestan.net/bd www.the-editor.net www.nationalnews.com

پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC
پخش شروع پایان
সান্ধ্য অধিবেশন
14:23 UTC 15:23 UTC
নৈশ অধিবেশন
16:23 UTC 16:53 UTC