رادیو هوسا

رادیو هوسا رادیو هوسا در سال 1373 با هدف تبیین و تبلیغ اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی فعالیت های خود را در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگي و دینی در زیر مجموعه شبکه عربی و افریقایی با پخش 30 دقیقه برنامه در روز آغاز کرد و در سالهای بعد با توجه به افزایش تعداد شنوندگان رادیو و درخواستهای پی در پی شنوندگان مدت زمان برنامه ها به 2.30 ( سه نوبت پخش صبح، ظهر، شب ) افزایش یافت. مناطق تحت پوشش این رادیو کشورهای غرب افریقا از جمله کشورهای: نیجریه، نیجر، غنا، کامرون، چاد، سودان، بنین، توگو، لیبی، ساحل عاج، سنگال، گابن، آفریقای مرکزی، مالی، گینه و... است. شایان ذکر است؛ هوسا زبانها در کشورهای غیر آفریقایی همچون عربستان سعودی، سودان، امارات، فرانسه، انگلستان، آمریکا و آلمان ساکن هستند و جمعیت مخاطبان رادیو به حدود 10 میلیون نفر می رسد. در حال حاضر شنوندگان در مناطق تحت پوشش برنامه ها را از طریق موج کوتاه و ماهواره یوتلست در نوبت صبح و شب دریافت می کنند و برنامه پخش ظهر فقط از طریق سایت دریافت می گردد. برنامه های رادیوهوسا برای گروه های سنی مختلف و در موضوعات مختلف مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خبری برنامه تولید و پخش می شود از جمله برنامه؛ آفریقا در هفته، شناور، تقویم تاریخ، بهداشت، کشاورزی ، با شنوندگان و ایران در هفته، تذکره و... . رادیو هوسا در شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین دارای صفحات فعال و پرمخاطب است و روزانه خبرهای رادیو از طریق فیس بوک، و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار مخاطبان قرار می دهد. وب سایت: http://parstoday.com/ha صفحه فیسبوک: www.facebook.com/parstodayhausa ایمیل: hausaradio@irib.ir واتس آپ : 0098903506548 اینستاگرام: radio_hausa_iran

پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC
پخش شروع پایان
Hausa-1
05:53 UTC 06:53 UTC
Hausa-2
12:23 UTC 12:53 UTC
Hausa-3
18:23 UTC 19:23 UTC