رادیو ملایو

رادیو ملایو رادیو ملایو در 13 اسفند 1373 با نیم ساعت پخش برنامه شروع به کار کرد و سرانجام در سال 1382 به دو ساعت پخش افزایش یافت. مناطق تحت پوشش این رادیو؛ کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، برونئی، جنوب فیلیپین، جنوب تایلند است. از برنامه های شاخص رادیو می توان از برنامه تفسیر قرآن، ما و شنوندگان، تحولات شرق آسیا، آمریکا نگاه از درون، آشنایی با صادرات غیر نفتی ایران ( بازار ایرانی )، مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی، ایران در آئینه هفته، دیدگاه رهبری، آموزش زبان فارسی و برنامه های شناوری که به موضوعات روز جهان می پردازد، اشاره کرد. رادیو ملایو جزء پر مخاطب ترین رادیو های معاونت برون مرزی است که اکثر مخاطبان آن مسلمان می باشند . سایت رادیو ملایو نیز یکی از پر بازدیدترین سایت های معاونت برون مرزی است . شبکه های اجتماعی پارس تودی اندونزی: Addres site: http://parstoday.com/id https://twitter.com/parstodayid https://www.facebook.com/Pars-Today-Indonesian-1156233977743802/ https://www.instagram.com/parstodayindonesia/ Whatsapp: +989035065493 Email Parstoday: indonesian@parstoday.com

پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC
پخش شروع پایان
News
11:30 UTC 11:40 UTC
Commentary
11:40 UTC 11:50 UTC